Avtohton.org

ДНК за произхода на българите

Една от най-големите фирми за ДНК анализи за автохтонния произход на българите

Преди половин година написах статията Защо автохтонният произход на българите не може никога да бъде отречен. Който не е съгласен, може да се обзаложи с мен.

Основната идея е, че съвременните българи генетически попадат между албанци, гърци и румънци, по всички показатели. За тези народи се смята, че предците им предимно са живеели на Балканите през 5-и век сл. Хр. и по-рано. Ако съвременните българи бяха наследници на хора, дошли на Балканите през 7-и век, нямаше как генетически да се окажем по средата на автохтонните ни съседи.

В първата статия като илюстративни методи ползвах PCA графики, направени от мен и от световни учени, както и fixation index, изчислен със софтуера Admixtools 2.

Сега искам да използвам общодостъпни графики на една от най-големите фирми за ДНК анализи с цел генеалогия (изследване на произход) – MyHeritage. Компанията съществува вече 20 години, като през март 2023 има над 6,5 млн. индивидуални ДНК резултати, което ги поставя на трето място сред подобните фирми от целия свят.

MyHeritage са дефинирали „етноси“ (ethnicities), които не отговарят на реални етноси, а са базирани на ДНК данни. Например, те са забелязали, че много хора от различни балкански държави имат подобни ДНК сегменти, и съответно са дефинирали етнос „Balkan“. Те са направили достъпни карти, където се вижда:

1. Кой „етнос“ къде се среща и колко често.

2. Кои „етноси“ се срещат в отделните държави, и колко често.

Например, „етносът“ Balkan се среща в тези държави:

А в държавата България се срещат следните „етноси“:

Както виждаме, сумата от всички „етноси“ в една държава надвишава 100%. Това е така, понеже алгоритмите на MyHeritage могат да изчислят, че даден българин е 53.3% Balkan, 35.9% Greek and South Italian, 9.9% North and West European, 0.9% Native American и т.н. Съответно, всички тези „етноси“ ще се броят, че се срещат у този българин.

Алгоритмите за изчисляване на „етноси“ естествено не са точни, българите нямат 0.9% гени на американски индианци, просто понякога се случват грешки. Също така дефинициите на компанията не отговарят на това, което хората разбират под думата „етнос“. Що за етнос е например North and West European?

По тези причини аз не взимам насериозно такива проценти и етикети. Но целта на тази статия е друга – искам да покажа, че българите не се отличават от съседните си „автохтонни“ народи по никакъв начин, включително и в данните на MyHeritage.

Както вече видяхме, 81.7% от българите имат етнос Balkan. Дали това не са митичните средновековни славяни, за които историците пишат, след като този етнос се среща толкова често у сърби, хървати, словенци и т.н.?

Ако погледнем албанците, у тях този процент е по-нисък – 72.7%. Следователно, някой може да каже „Аха, албанците са истинските наследници на старо балканско население, при тях този „етнос“ се среща по-рядко, значи това са новодошлите славяни“.

Отговорът обаче е категорично „не“, понеже този „етнос“ се среща у 89.4% от румънците, за които учените пишат, че са наследници на древните даки.

Албанците са 83.6% Greek and South Italian. Дали това не са митичните древни илири или дардани, близки на траките?

Ако погледнем гърците, за които учените също смятат, че са наследници на древни балканци, при тях този процент е 89%. Възможно е някой да възкликне „Аха, албанците и гърците са истинските наследници на старо балканско население, при тях този „етнос“ се среща по-често, отколкото при българите“.

Отговорът пак е категорично „не“, защото българите са 64.8% Greek and South Italian, а румънците само 47%.

Не е възможно наследниците на древните даки да са по-малко стари балканци, отколкото българите, следователно тази хипотеза също трябва да я отхвърлим.

Грузинците са 50.7% West Asian. При българите този процент е 19.3%, а при албанците само 3.6%. Дали това не са митичните кавказки прабългари от Фанагория и Стара Велика България?

Някой шльоцерианец би извикал „Еврика, намерихме прабългарите, много повече са у българите, отколкото у албанците“.

MyHeritage обаче пак са решили да разочароват шльоцерианците, понеже старите балканци от Кипър са 60.1% West Asian, a гърците са 37.8%:

Не е възможно наследниците на древните гърци да са по-големи прабългари от българите, следователно шльоцерианците трябва да се потрудят повече.

Ок, да не би митичните славяни да се крият под името East European?

Този „етнос“ е най-разпространен у поляци, словаци, беларуси, чехи, които говорят славянски езици. У българите е 39.9%, у гърците е 10.2%, а у албанците е под 1%. Дали не открихме най-накрая нещо неавтохтонно у българите? Уви, пак удряме на камък, понеже у румънците процентът е 41.9%, а у молдовците е 85%.

Какво стана с Централна Азия и прабългарите тангристи от Урал, Алтай и Тяншан?

Оредяващите привърженици на тази теза за произхода на митичните „прабългари“ могат да намерят „етнос“ Central Asian в MyHeritage. За тяхно съжаление, той се среща у 1.6% от българите, но 3.3% от молдовците. Поредна греда.

Обобщение

Както вече съм писал доста пъти, българите генетически попадат между автохтонните си съседи. Румънците и молдовците са по-„северни“ в генетически смисъл (повече East European и Balkan според дефинициите на MyHeritage), докато албанците, гърците, кипърците са по-„южни“ в генетически смисъл (повече Greek and South Italian според дефинициите на MyHeritage). Българите се озовават по средата и по никакъв начин не можем да намерим научни доказателства за това, че са наследници на пришълци на Балканите. Припомням написаното в първата статия:

Нека си представим някой „експерт“, който иска да докаже, че съвременните българи са предимно наследници на „прабългари“ от Стара Велика България, която географски е лежала примерно около Кавказ, Памир, Хиндукуш, Алтай и/или Хималаите. „Експертът“ трябва да покаже кои са тези „прабългарски“ гени. Въпросните гени трябва да са дошли от далечно място – да са открити там и да не са открити на Балканите от по-ранен период. Съвременните българи трябва да са по-близо генетически до тези останки, отколкото до древни останки от Балканите. Ако „експертът“ посочи някакви гени, 100% ще се окаже, че албанци, гърци или румънци имат повече от тях, или точно толкова, колкото и българите. Тогава вече въпросният „експерт“ трябва да обясни защо наследниците на стари балканци имат повече „прабългарски“ гени от българите. Това никой няма да може да го направи. Затова и няма как да се открият генетически доказателства, че българите са по-малко автохтонни от албанците, гърците или румънците.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *