Avtohton.org

ДНК за произхода на българите

Месец: януари 2023

  • Home
  • Българите като автохтонен народ (графики към разговора с otizvora.com за ДНК изследванията върху произхода на българите)

Българите като автохтонен народ (графики към разговора с otizvora.com за ДНК изследванията върху произхода на българите)

Анализът на главните компоненти (Principal Component Analysis, PCA) е често използван инструмент в генетиката за визуализиране на модели в големи количества генетични данни. Чрез намиране на първите два или три…

Разговор с otizvora.com за ДНК изследванията върху произхода на българите

Какво показват новите генетични изследвания за произхода на българите и как те се вписват в историческите извори? Каква е близостта ни с околните балкански народи? Възможно ли е да се…

Светослав Стамов твърди, че днешните българи почти нямат тракийско ДНК, а имат „прабългарско“. Неговите методи и новите ДНК данни показват точно обратното.

Увод Светослав Стамов гостува по български телевизии и представя на широката публика какво сме научили в последните години за произхода ни на базата на палеогенетиката. Обича да твърди, че съвременните…

Challenging the Lack of Thracian Ancestry in Contemporary Bulgarians: A Reanalysis of Svetoslav Stamov’s f3 Approach with Additional Populations.

Abstract This study aims to re-examine the conclusion that contemporary Bulgarians do not have significant Thracian ancestry, as stated in a 2021 preprint, by utilizing the same f3 approach but…

За цвета на очите и косите на траките

Светослав Стамов гостува по български телевизии и представя на широката публика какво сме научили в последните години за произхода ни на базата на палеогенетиката. В предаване от октомври 2020 г.…