Avtohton.org

ДНК за произхода на българите

Съвременно ДНК

  • Home
  • Защо автохтонният произход на българите не може никога да бъде отречен. Който не е съгласен, може да се обзаложи с мен.

Защо автохтонният произход на българите не може никога да бъде отречен. Който не е съгласен, може да се обзаложи с мен.

Автохтонен срещу неавтохтонен произход Първо е важно да дефинираме въпроса. Доколко сме „автохтонни“ за мен означава доколко сме наследници на народи, които са живеели на Балканите през 5-и век сл.…